Privaatsusavaldus

KYOCERA SENCO EMEA B.V. (registrijärgse asukohaga Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Holland) vastutab isikuandmete töötlemise eest, nagu on kirjeldatud käesolevas isikuandmete kaitse avalduses. Neid isikuandmeid käsitletakse ja hoitakse turvaliselt ning suurima hoolikusega. Sel viisil toimides järgib KYOCERA SENCO EMEA isikuandmete kaitse üldmäärust (General Data Protection Act, GDPR) ja Eesti kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte. See isikuandmete kaitse avaldus kehtib KYOCERA SENCO EMEA B.V. ja kõigi selle tütarettevõtete kohta, olenemata asukohast või kohtualluvusest. 

 

KYOCERA SENCO EMEA B.V. veebisaidid sisaldavad linke teistele veebisaitidele, mis asuvad väljaspool KYOCERA SENCO EMEA B.V. domeeni. Need lingid on lisatud meie veebisaidi kasutajatele vaid teavitaval eesmärgil. KYOCERA SENCO EMEA B.V. ei vastuta teiste veebisaitide sisu ega isikuandmete kaitse eest nendel veebisaitidel. 

 

Selle veebisaidi vastutava töötleja kontaktandmed: 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. 
Pascallaan 88 
8218 NJ Lelystad 
The Netherlands 
+31 (0)320 295 575 

 

Kontaktandmed andmekaitsega seotud küsimustes 
Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, või üldiselt andmekaitse kohta, saate meie poole pöörduda ülalpool või üldandmetes märgitud aadressil või ka järgmisel e-posti aadressil: [email protected]

 

Isikuandmed 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. töötleb teie isikuandmeid, et saaksite kasutada meie teenuseid või kuna olete ise meile oma andmed edastanud (andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Allpool on ülevaade isikuandmetest, mida me töötleme, kui külastate meie veebisaiti: 

 • üksikasjad teie tegevuse kohta meie veebisaidil (päringu sisu / külastatud veebileht); 
 • internetibrauser ja seadme tüüp; 
 • IP-aadress; 
 • päringu kuupäev ja kellaaeg; 
 • ajavööndi vahe Greenwichi aja (GMT) suhtes; 
 • juurdepääsu olek / HTTP olekukood; 
 • edastatud andmemaht; 
 • eelnevalt külastatud veebileht; 
 • brauser; 
 • operatsioonisüsteem; 
 • riik ja linn; 
 • keel ja brauseri tarkvara versioon. 

 

Lisaks, kui te otsustate meie teenuseid kasutada (näiteks meie kontaktivormi kaudu), võime töödelda järgmisi andmeid: 

 • ees- ja perekonnanimi; 
 • aadress; 
 • telefoninumber; 
 • e-posti aadress; 
 • ettevõtte nimi. 

 

Ülaltoodud loetelu ei ole täielik ja KYOCERA SENCO EMEA B.V. võib töödelda ka muid andmeid, kui te kasutate täiendavaid tööriistu või osalete muudes tegevustes. Sellistel juhtudel toimuvat töötlemist on kirjeldatud allpool. 

 

Erilised või tundlikud isikuandmed 
Meie veebisaidil või teenusel ei ole kavatsust koguda andmeid alla 16-aastaste külastajate kohta, välja arvatud juhul, kui neil on vanema või eestkostja luba. Samas ei saa me kontrollida, kas külastaja on vanem kui 16 aastat. Seetõttu soovitame ka vanematel osaleda oma laste veebitegevuses, et vältida laste andmete kogumist ilma vanemate loata. Kui arvate, et oleme alaealise isikuandmeid kogunud ilma sellise loata, võtke meiega ühendust aadressil [email protected] ja me kustutame kogutud isikuandmed.  

 

Mis eesmärgil ja mille alusel me teie isikuandmeid töötleme? 
KYOCERA SENCO EMEA B.V võib töödelda teie isikuandmeid eriti järgmistel eesmärkidel: 

 • meie veebisaidi teile pakkumiseks, selle haldamiseks, töökorras hoidmiseks ja täiustamiseks; 
 • teie teavitamiseks meie teenuste ja toodete muudatustest; 
 • teile meie uudislehtede või reklaami saatmiseks; 
 • et saaksime teile helistada või e-kirju saata, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks. 

 

Teie andmeid kasutatakse muul viisil ainult siis, kui see on asjakohaste seaduste järgi nõutav ja lubatud või kui olete andnud selleks loa. Kui soovime teie isikuandmeid kasutada uuel või teistsugusel eesmärgil, teavitame teid ka sellest. 

 

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame? 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. ei hoia teie andmeid kauem, kui see on tingimata vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks teie andmed on kogutud, ja vastavalt säilitamiskohustusi käsitlevate õigusaktide nõuetele. Järgmiste isikuandmete kategooriate jaoks kasutame alltoodud säilitamisperioode. 

 

Kontaktivorm 
Kui täidate veebisaidil vormi või saadate meile e-kirja, hoitakse olenevalt vormi laadist või teie e-kirja sisust teie poolt meile saadetud andmeid seni, kuni see teave on vajalik teile vastamiseks või teie sõnumiga tegelemiseks või kuni kolm aastat säilitamiskohustuste tõttu. Olenevalt teie päringu laadist võib see põhjustada pikema säilitamisaja. Teavitame teid sellest töötlemise eesmärkide juures. Andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. 

 

Google Analytics 
Kasutame Google Analyticsit külastuste üldandmete salvestamiseks. Neid andmeid kasutatakse veebilehe külastamise ja klikkimiskäitumise statistiliseks analüüsiks ning see võimaldab meil optimeerida veebilehe toimimist. Samuti oleme seadistanud Google Analyticsi isikuandmete kaitseks soodsaks - IP-aadressid on anonüümsed ja andmeid edastatakse turvalise ühenduse kaudu. Google Analytics 3 korral säilitatakse andmeid 26 kuud. Kuid Google Analytics 4 korral säilitatakse andmeid 14 kuud.  

 

Kolmandad isikud 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. kasutab kolmandaid isikuid ainult juhul, kui see on vajalik meie veebisaidi kasutuskogemuse täiustamiseks. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult juhul, kui see on vajalik meie teenuste näitamiseks meie veebisaidil või seadusjärgse kohustuse täitmiseks.  

 

Algolia 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. kasutab teenuse osutaja Algolia Inc. otsingu funktsiooni tema veebisaidil sisu otsimiseks ja indekseerimiseks. Algolia on vajalik meie toodete veebisaidil näitamiseks. See ei säilita mingeid küpsiseid. Algolia kasutamisel edastatakse teie IP-aadress ja otsingupäring Algolia serveritele ja säilitatakse seal 90 päeva statistilistel eesmärkidel. Andmete töötlemise õiguslik alus on  isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Lisateave Algolia isikuandmete kaitse tavade kohta: https://www.algolia.com/policies/privacy/.  

 

Google 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. kasutab erinevaid Google'i teenuseid, nagu Google'i reCAPTCHA ja Google Maps selle veebisaidil. Google’i reCAPTCHA abil takistatakse bottide poolt kontaktivormide esitamist (andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõigu 1 punkti f kohaselt kaitseks ebaseadusliku tegevuse ja IT-turberiskide vastu). Google Maps lisab visuaalsust edasimüüjaid ja/või kontaktandmeid esitavatele veebilehtedele (andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt). Mõlema teenuse jaoks on täpse vastuse andmiseks vaja teabe käsitlejale teavet (nt IP-aadresse) saata.  

 

Lisateabe saamiseks Google'i isikuandmete kaitse alaste tavade kohta külastage Google'i isikuandmete kaitse põhimõtete veebilehte: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Lisateavet leiate Google’i põhimõtetest teie andmete kaitseks: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Ajavahemik, mille jooksul Google teie andmeid säilitab, oleneb andmeliigist. Lisateave: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=en-US.  

 

Google Analytics 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. kasutab jälgimistööriista Google Analytics veebisaidi tulemuste analüüsimiseks. Google Analytics analüüsib osalist IP-aadressi ja teavet teie seadmes või tegevust meie veebisaitidel, et analüüsida sellist teavet nagu riik ja/või linn. Google töötleb ainult anonümiseeritud IP-aadressi, sest IP-aadressi viimane oktett on varjatud. Andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt. 

 

Oleme Google’iga sõlminud töötleja lepingu koos lepingu tüüptingimustega. Statistilised andmed edastatakse Google'ile, kes salvestab andmed serveritesse Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. Lugege lisateavet Google Analyticsi konkreetsete isikuandmete kaitse põhimõtete kohta https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=.  

 

Google kasutab seda teavet meie veebilehe kasutamise jälgimiseks, et koostada meile aruandeid veebisaidi kohta ja pakkuda meile, KYOCERA SENCO EMEA B.V.-le kui reklaamijale, teavet meie kampaaniate tõhususe kohta. Google võib seda teavet edastada kolmandatele isikutele, kui see on seaduse järgi kohustuslik või kui need kolmandad isikud töötlevad teavet Google'i nimel. Meil ei ole kontrolli selle üle. 

 

Juhime teie tähelepanu eelkõige asjaolule, et KYOCERA SENCO EMEA B.V. ei saa neid andmeid kunagi kasutada teie kui isiku tuvastamiseks, välja arvatud olukordades, kui identifitseerite ennast isikuna veebilehel oleva vormi kaudu. See võib juhtuda näiteks juhul, kui sisestate e-posti aadressi, kui registreerute uudiskirja saamiseks või kasutate veebivormi. Sellistel juhtudel saab teie külastuskäitumist sisestatud andmetega siduda. 

 

YouTube  
KYOCERA SENCO EMEA B.V. kasutab YouTube'i teenuseid videote näitamiseks oma veebisaitidel. Me lõimisime need videod nn „laiendatud andmekaitserežiimis“, mis tähendab, et YouTube’ile ei edastata mingeid andmeid teie kui kasutaja kohta, kui te neid videoid ei esita. Allpool nimetatud andmed edastatakse ainult juhul, kui te neid videoid esitate. Andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt. 

 

Olenevalt kasutaja reklaamisätetest võib YouTube kasutada enda kogutavaid andmeid reklaami eesmärgil, näiteks reklaami kuvamiseks, isikupärastamiseks, reklaami kasutajale kuvamise kordade arvu piiramiseks ja reklaami tulemuslikkuse hindamiseks. Kui te otsustate manustatud videot esitada, edastatakse YouTube'ile allpool kirjeldatud andmed, mille üle ei ole meil mingit kontrolli. Manustatud video esitamisel saab YouTube teabe, et olete kasutanud vastavat lehekülge meie veebisaidil ja muid allpool kirjeldatud andmeid, kuid meil ei ole teavet selle ulatuse kohta. See toimub vaatamata sellele, kas YouTube pakub kasutajakontot, mille kaudu te olete sisse logitud, või ei ole mingit kasutajakontot olemas. Kui olete YouTube’i sisse logitud, määratakse teie andmed otse teie kontole. Kui te ei soovi, et teie andmed seotakse teie YouTube'i profiiliga, tuleb teil enne nupu aktiveerimist välja logida. YouTube salvestab teie andmeid kasutajaprofiilina ning kasutab neid reklaami, turu-uuringude ja/või oma veebisaidi nõudlusele suunatud kujundamise eesmärgil. Eelkõige võidakse sellist hindamist teha (ka sisselogimata kasutajate korral) vajaduspõhise reklaami pakkumiseks ja teiste YouTube'i kasutajate teavitamiseks teie tegevusest meie veebisaidil. Teil on õigus esitada vastuväited nende kasutajaprofiilide loomisele. Selle õiguse kasutamiseks soovitame pöörduda otse YouTube’i poole. 

 

Samuti töötleb Google teie isikuandmeid USA-s YouTube'i kasutamisel ja on kohustunud järgima õigusnorme, millele vastab endine ELi ja USA vaheline Privacy Shield. Lisateavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse, edasise töötlemise ning kolmandatele riikidele andmete edastamise kaitse kohta leiate YouTube’i isikuandmete kaitse põhimõtetest. Sealt leiate lisateavet oma õiguste ja seadistussuvandite kohta oma isikuandmete kaitseks: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

 

Lisateabe saamiseks oma reklaamieelistuste kohta külastage Google Ad Centerit: https://myadcenter.google.com/?hl=en&sasb=true. Oma Google'i kontol enda andmete ja isikuandmete kaitse sätete seadmiseks külastage järgmist veebilehte: https://myaccount.google.com/data-and-personalization. Ajavahemik, mille jooksul Google teie andmeid säilitab, oleneb andmeliigist. Lisateave: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=en-US.   

 

Lisateavet selle kohta, kuidas KYOCERA SENCO EMEA B.V. kasutab meie veebisaidil küpsiseid, leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.  

 

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme? 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. suhtub väga tõsiselt teie andmete kaitsmisse ja võtab asjakohaseid meetmeid väärkasutuse, kaotamise, volitamata juurdepääsu, soovimatu avalikustamise ja volitamata muudatuste vältimiseks. Kui arvate, et teie andmed ei ole korralikult kaitstud või kui on viiteid väärkasutusele, võtke ühendust aadressil [email protected]

 

Teie õigused seoses teie isikuandmetega 
Teil on õigus oma isikuandmetele ligi pääseda, neid parandada ja kustutada. Samuti on teil õigus tühistada luba oma andmete töötlemiseks, õigus esitada vastuväiteid KYOCERA SENCO EMEA B.V. poolt töödeldavate isikuandmete vastu ja õigus oma andmeid edastada. See tähendab, et võite meile esitada taotluse oma isikuandmete edastamiseks arvutifailina teile või mõnele muule, teie määratud organisatsioonile. Lisaks on teil õigus esitada kaebus teiega seoses vastutavale andmekaitse järelevalveasutusele. 

 

Andmesubjektidel on õigus igal ajal ilma põhjendamata esitada vastuväiteid reklaami eesmärgil isikuandmete töötlemise, sealhulgas reklaami eesmärgil kliendi andmete analüüsi suhtes. Lisaks on andmesubjektidel üldine õigus esitada vastuväiteid (vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõige 1). Sellisel juhul tuleb vastuväidet andmete töötlemisele põhjendada. Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul, võib teie nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja see kehtib ka edaspidi. 

 

Võite esitada taotluse oma isikuandmetele juurdepääsu saamiseks, nende parandamiseks, kustutamiseks või edastamiseks, tühistada oma loa või esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele. Selleks on kõige lihtsam võtta meiega ühendust aadressil [email protected]. Vastame teie soovile esimesel võimalusel, kuid hiljemalt nelja nädala jooksul.  

 

Selle isikuandmete kaitse avalduse muutmine 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. jätab endale õiguse teha isikuandmete kaitse põhimõtetes muudatusi. Seetõttu soovitame teil seda lehte regulaarselt külastada, et näha, kas muudatusi on tehtud. Kui KYOCERA SENCO EMEA B.V. viib sisse mõne olulise muudatuse, mis mõjutab teie isikuandmete töötlemise viisi, teavitame sellest oma veebisaitidele sõnumi postitamisega. 

 

Versioon: 4 
Avaldatud: 25.05.2018 
Viimane muutmine: 25.1.2023 

My settings